Español | English

Rutes en 3D

A través de l'apliació Google earth es possible obrir els arxius de les rutes que oferim i veure-les en 3 dimensions sobre fotografies aerees. També es pot utilizar Google Earth per veure les rutes sobre la cartografia oficial de Catalunya que proporciona l' Institut Cartogràfic de Catalunya.


Google Earth

Google Earth

  1. En el menú "Añadir" > "Superposición de imágenes" obre una nova finstra on cal introduïr un títol per identificar la nova capa d' informació.

  2. A la pestanya"Actualizar", escollir el botó "Parámetros WMS" que obre un nou diàleg i fer click a "Añadir" al costat de "Servidor WMS" on s'ha d'introduïr http://shagrat.icc.es/lizardtech/iserv/ows?

  3. A la part esquerra apareix una lista dels serveis disponibles en el servidor, escollir-ne un i fer click a "Añadir", el servei passarà a la banda dreta, acceptar i en uns segunds es farà visible.

  4. Per més informació dels serveis WMS disponibles a l' ICC, consulteu l' apartat de Geoserveis.

A continuació oferim un llistat de les rutes disponibles en 3D.